Här är siffrorna som visar hur det gick för Qinglang AB under 2022

Räkenskaperna är nu klara för Qinglang AB. Omsättningen i företaget är omkring elva miljoner kronor, en minskning med 3,1 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 1,7 miljoner kronor mot 1,8 miljoner kronor.