Här är siffrorna som visar hur det gick för Pgp Byggteam AB under 2023

Räkenskaperna är nu klara för Pgp Byggteam AB.