Här är siffrorna som visar hur det gick för Falkenbergs Håltagning AB under 2023

Räkenskaperna är nu klara för Falkenbergs Håltagning AB.