Här är siffrorna som visar hur det gick för Café Mignon AB under 2023

Räkenskaperna är nu klara för Café Mignon AB.