Gandofbg AB redovisar resultat som pekar uppåt

Årsredovisningen för Gandofbg är klar.