Fortsatt god resultatutveckling för ägarna av Elcentrum i Varberg Aktiebolag

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets omsättning minskar med 17,9 procent och blev drygt 5,7 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 850 000 kronor mot omkring 950 000 kronor.