Förlust för andra året i rad för golfföretaget Varberg Golf AB

Varberg Golf AB, som driver de två golfbanorna Östra och Västra i Varberg, slutade året med minusresultat igen. Omsättningen minskade marginellt och rörelseresultatet blev bättre än föregående år. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.