Floagårds Ägg AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Floagårds Ägg AB redovisar talen för 2022. Verksamheten står bokförd på ungefär 19,5 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 48,1 procent från 2021. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, cirka 250 000 kronor.