Fiskexporten ökade med nästan 15 miljoner kronor

Fiskexportens butik och fabrik gjorde ett betydligt bättre år än jämfört med det tunga pandemiåret. Omsättningen ökade med strax över 20 procent. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.