Fegens Sågverk gjorde vinst på över 30 miljoner kronor

Fegens Sågverk minskade omsättningen med cirka 45 miljoner kronor. Vinsten blev, trots en minskning, drygt 30 miljoner kronor. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.