Explosiv intäktsökning för Nn. 07 Sweden AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets omsättning är drygt 8,7 miljoner kronor, mer än tre gånger så högt som föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 18 000 kronor mot 26 000 kronor.