Dentalmind AB redovisar marginal som slår branschsnittet

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget omsatte ungefär 35 miljoner kronor, 14,4 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 350 000 kronor mot omkring 900 000 kronor.