Canseda Aktiebolag redovisar marginal som slår branschsnittet

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är ungefär 46,5 miljoner kronor, en ökning med 6,2 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 99 000 kronor mot drygt 2,7 miljoner kronor.