Canseda Aktiebolag: Omsättningen ökade – marginalen stabil

Årsredovisningen för Canseda är klar. Företaget omsatte omkring 44 miljoner kronor, 38,9 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 2,7 miljoner kronor mot ungefär 7 miljoner kronor.