Brandts Maskintjänst AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Brandts Maskintjänst AB redovisar talen för 2022. Företaget omsatte ungefär 13 miljoner kronor, 22,9 procent mindre än under 2022. Resultatet före skatt är omkring 950 000 kronor. Det är en ökning med knappt 1,3 miljoner kronor.