Blommans Hemtjänst och Service i Halland AB: Här är årsredovisningen för 2022

Blommans Hemtjänst och Service i Halland AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning är ungefär 15,5 miljoner kronor, en nedgång på 12,3 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 2,6 miljoner kronor mot ungefär 2,7 miljoner kronor.