Årsredovisningen klar: Så gick det för Markbutiken Sverige AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är knappt 6 miljoner kronor, en nedgång på 11,7 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 93 000 kronor mot cirka 650 000 kronor.