Årsredovisningen klar: Så gick det för Lilljohns Aktiebolag

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är drygt 7,5 miljoner kronor, ned 11,4 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 550 000 kronor mot omkring 900 000 kronor.