Aktiebolaget Hamnkiosken i Varberg på rätt sida strecket

Hamnkiosken i Varbergs årsredovisning för 2022 är klar. Företaget omsatte knappt 6,2 miljoner kronor, 0,8 procent mindre än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 200 000 kronor mot cirka 800 000 kronor.