Arla snart igång med att förädla vasslen

Arlas investering på drygt 60 miljoner för vassleförädling och rening av processvatten i Falkenberg får positiva miljöeffekter. Mejeriet kommer under året halvera sin miljöbelastning i sitt utgående avloppsvatten till kommunens reningsverk.