Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Miljötillståndet klart för nya fabriken

Södras nya fabrik för korslimmat trä har fått grönt ljus från länsstyrelsen.
– Bra, hade vi missat detta hade vi fått flytta fram produktionsstarten ett år, säger marknadschefen Urban Blomster.

Det korslimmade träet (KL-trä) lanseras som ett miljömässigt hållbart alternativ till stål och betong. Träskivorna limmas i rät vinkel mot varandra i tre, fem eller sju lager under högt tryck vilket ger en hög hållfasthet för olika typer av husbyggnation.

Försöksanläggningen i Värö som i dag har en kapacitet om 10 000 kubikmeter om året ska ersättas med en fullskalig fabrik som ska producera 100 000 kubikmeter korslimmat virke per år. Sågverket intill kommer att förse den nya fabriken med sågat, torkat, hyvlat och kvalitetssorterat virke.

Delbeslut tidigare

Södra Building System har redan börjat resa fabrikens stomme, tak och väggar eftersom man fått ett delbeslut för detta av kommunen.

Marknadschefen Urban Blomster är glad över miljötillståndet. Bild: Henrik Björnsson
Marknadschefen Urban Blomster är glad över miljötillståndet. Bild: Henrik Björnsson

– Vi behövde komma i gång med vissa grejer, förklarar Urban Blomster. Och vi har fått ett fantastiskt stöd för vår satsning från både Varbergs kommuns ledning och länsstyrelsen i processen.

Nu har alltså även länsstyrelsen sagt sitt. Beslutet kan dock överklagas till mark- och miljödomstolen.

Sätter upp villkor

Myndighetens miljöprövningsdelegation säger ja till en utökning av produktionen till 100 000 kubikmeter under vissa villkor vad gäller utsläpp i luft och vatten. Gränsvärden för bland annat suspenderade ämnen (fasta föroreningar), kväve, bly, koppar och zink får inte överskridas.

En ny damm för dagvatten ska byggas. Utloppet måste kunna stängas vid till exempel olycka eller brand så att inte förorenat vatten rinner ut i Klosterfjorden. Utloppet från den nya dagvattendammen ska också förses med en provtagningsbrunn för att man ska kunna kontrollera föroreningshalter i det utgående dagvattnet. Avfall i form av lim och andra kemikalier ska tas om hand av Södra Cell Värös återvinningsstation, Stena Recycling och Ragn-Sells.

Mer dagvatten

– Den nya fabriken ger egentligen inga nya utsläpp. Men stora utlastningsytor måste asfalteras och dagvattnet ökar därför något. Men med det här vattenmagasinsystemet tar vi också hand om de gamla flödena på ett bättre sätt. Det mår även sågverket gott av, säger Urban Blomster.

Ökat buller uppskattas bli måttligt eftersom verksamheten sker inomhus. KL-fabriken beräknas vara klar för produktion i mitten av nästa år.

Här hittar du de senaste bostadsaffärerna i Varberg, Falkenberg och resten av Halland.