Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Granska trådlösa nätverkens hälsoeffekter

2/10 2010. De trådlösa datanätverken kan vara orsak till att studieresultaten försämrats på flera skolor i Falkenberg, skriver Mona Nilsson, bördig från Falkenberg, journalist och författare till den nya boken Mobiltelefonins hälsorisker.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Hallands Nyheter har rapporterat att eleverna i nian fått sämre betyg och att Falkenbergsbetygen är sämre än genomsnittet i landet. Falkenbergs kommun har utmärkt sig med att vara bland de första kommunerna att satsa på trådlösa datanätverk i samtliga skolor och förskolor.

De två skolor där eleverna nu fått sämst avgångsbetyg var enligt uppgift i HN också de skolor som var först i kommunen med en trådlös dator till varje elev. En mätning i Storbritannien, redovisad i ett BBC-program för några år sedan visade att strålningen från en uppkopplad trådlös dator uppgick till mycket höga nivåer: över 8 mW/m², 50 cm från datorn. Det är åtta gånger över det gränsvärde som industrioberoende forskare världen över rekommenderar i ett första steg. Om 20 elever använder datorer samtidigt blir det mycket högre nivåer än så.

Redan på 60- och 70 talet beskrev östeuropeiska forskare att mikrovågor, liknande de som sänds ut från trådlösa datorer, orsakar minnestörningar, koncentrationsproblem, huvudvärk, yrsel, sömnproblem mm. I slutet av 90-talet presenterades resultat som visade att barn i närheten av en radarstation i Lettland hade problem med minne, uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Strålningen påverkade inlärningsförmågan.

Strålningen från trådlösa datanätverk liknar den från mobilmaster och mobiltelefoner. I upprepade studier har forskare konstaterat att grannar till mobilmaster har ökad förekomst av sömnproblem, huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem och att risken för cancer är förhöjd. Den senaste forskningen visar att mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer och risken är flera gånger högre för ungdomar än för vuxna.

Laboratoriestudier på möss visar att de får sämre minne och att hjärnceller dör vid exponering för mobilstrålning. Tumörförekomsten och dödligheten bland exponerade försöksdjur ökar. Enbart dessa fakta visar att det är olämpligt att bedriva undervisning i en miljö förorenad av mikrovågor från trådlösa datorer och mobiltelefoner.

Utomlands har protesterna mot trådlösa datanätverk i skolor och på allmänna platser varit omfattande. En stor brittisk lärarorganisation krävde förra året att trådlösa datanätverk i skolan omedelbart skulle stoppas till dess ordentliga undersökningar friskrivit tekniken från misstänkta hälsorisker. De trådlösa datanätverken som installerades på biblioteken i Paris har stängts av sedan bibliotekarierna börjat klaga på de sedan länge kända symtomen på exponering för mikrovågor: huvudvärk, koncentrationsproblem, yrsel mm. Många fler exempel skulle kunna ges.

En Falkenbergselev har redan för flera år sedan tvingats till hemundervisning under lång tid och därefter flytt till skola i annan kommun. Eleven fick de kända och väl beskrivna symtomen av strålningen. Flickan kränktes då de ansvariga ansåg att tekniken var viktigare än att värna flickans – och därmed även andra elevers – rätt till en bra skolmiljö. Flickans föräldrars erfarenheter och kunskaper på området nonchalerades.

Jag undrar hur många elever i Falkenbergs skolor som lider av yrsel, koncentrationsproblem, minnesproblem, huvudvärk och har svårt att sova som en följd av hög exponering för trådlös teknik i skolorna och i hemmen?

Mona Nilsson