Sernekes vd Ola Serneke uttrycker förhoppning om att bygget av prestigebygget Karlatornet ska kunna återupptas i september.
Sernekes vd Ola Serneke uttrycker förhoppning om att bygget av prestigebygget Karlatornet ska kunna återupptas i september. Bild: Tomorrow, Anders Ylander

Serneke visar förlust och lägre orderingång

En förlust på minus 139 miljoner, sjunkande intäkter och lägre orderingång. Samtidigt har man minskat personalstyrkan med hundra personer. Men Serneke uttrycker fortfarande hopp om Karlatornet.

ANNONS
|

Intäkterna sjönk från 1 616 andra kvartalet ifjol till 1 393 miljoner andra kvartalet i år, där senarelagda produktionsstarter inneburit ett tapp i volym för bygg- och anläggningskoncernen Serneke Group. Rörelseförlusten som landade på minus 139 miljoner tyngs av en engångskostnad på 145 miljoner kronor. Det kan jämföras med resultatet i fjol som landade på plus minus noll. Engångskostnaden kommer bland annat från den organisationsförändring och personalneddragning som bolaget genomfört under kvartalet.

– Vi känner som alla andra av coronapåverkan under kvartalet, med senare byggstarter och tempot har dragits ned litegrann tillfälligt. Men vi känner också att vi är igång igen igen och att folk börjar återgå lite mer till det normala, säger vd Ola Serneke.

ANNONS

Kassaflödet förbättrades dock jämfört med ifjol och landade på minus 38 miljoner att jämföra med fjolårets minus 210 miljoner.

LÄS MER:Så påverkas jättebyggena av coronakrisen

Hoppfull om lösning för Karlatornet

Orderingången minskade för det andra kvartalet och landade på 1 851 miljoner kronor att jämföra med 2 663 miljoner motsvarande period i fjol. Här framhåller Serneke att den samlade orderstocken dock är den högsta bolaget haft: den uppgår till 11 072 miljoner, alltså över elva miljarder kronor.

– Vi har en historisk stark och frisk orderstock om elva miljarder vilket bådar gott för framtiden, säger Ola Serneke.

– Vår orderstock är långsiktig och ger oss en god stabilitet framåt.

I delårsrapporten konstaterar Ola Serneke också att coronapandemin påverkat det stora projektet Karlatornet, där bolaget jobbar för att hitta en finansieringslösning sedan köparen Oaktree Capital sköt på signering av avtal under våren till följd av corona. Även om läget fortsatt är osäkert uttrycker vd:n förhoppning om en snart lösning:

– Vi hoppas kunna komma igång igen under september igen. Sedan kan vi inte veta hur corona utvecklas. Men vi hoppas få till det här.

– Kommer vi igång igen i slutet av september har vi en tidsförskjutning på säkert sex månader. Vi kommer att kommunicera en ny tidsplan, men vi har sagt att vi gör allt för att jobba ikapp det här.

ANNONS

De likvida medlen liksom en outnyttjad kreditram har sjunkit med 137 miljoner kronor till 450 miljoner, konstaterar Ola Serneke – ”detta är i stora delar kopplat till en något lägre omsättning under kvartalet samt till kostnader kring Karlatornet”.

LÄS MER:Serneke varslar 100 anställda

Fakta: Serneke Group, andra kvartalet

I miljoner kronor (jämfört med året innan)

Intäkter: 1 393 (1 616)

Rörelseresultat: -139 (0)

Orderingång: 1 851 (2 663)

Orderstock: 11 072 (7 149)

Minskat organisationen

Samtidigt som bolaget har hanterat effekterna av corona har bolaget gått igenom en omorganisation, där man skapat tre dotterbolag under moderbolaget Serneke Group: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Samtidigt har bolaget genomfört en minskning av organisationen med hundra tjänster.

– Det viktigaste är att det blir rätt fokus på rätt plats, de som jobbar i Serneke Sverige ska jobba med sina entreprenader och stärka samverkan mellan bygg, anläggning och projektutveckling, säger Ola Serneke och understryker att det blir en bättre ledning av komplexa projekt med den nya organisationen.

Samtidigt med kvartalsrapporten presenterade bolaget också en ny affärsplan där det bland annat framgår att Serneke Group ska nå en rörelsemarginal – vinst i förhållande till omsättning – på sex procent. Tidigare hade man ett långsiktigt mål om att ha en marginal på åtta procent.

Är det en nedskrivning av lönsamhetsmålet?

– Vi har andra förutsättningar när vi växer och tycker att sex procent känns som ett nåbart mål, det är ett mål vi har nått alla år innan.

ANNONS

– Vi har också ett mål om att växa mer än våra stora rikskollegor och vi ska ha ett positivt kassaflöde konstant över tid.

Försöker balansera olika mål

Tidigare har bolaget kommunicerat att man satsar på att bli en av 30 största bolagen i världen i sin bransch år 2030.

– Vi satsar fortfarande på att bli ett världsbolag och att växa mer än kollegorna i branschen. Men vår strategi har varit väldigt inriktad på tillväxt. Fokus nu är att ha tillväxt, positivt kassaflöde och vinst.

De kommande kvartalen räknar Ola Serneke med att hämta igen en del av tappet man upplevt under coronapandemin:

– Vi ser framåt mot ett starkare kvartal tre och kvartal fyra. Vi har gjort nedskrivningar under kvartal ett och två och ser en ”turnaround” framåt.

Bolaget sjönk på börsen på torsdagsmorgonen och låg efter tio minuters handel på minus fem procent – dagen innan hade dock bolaget gått upp sex procent inför rapporten.

LÄS MER:Försenade tornet står och faller med köparna

Missa inte det senaste från GP Ekonomi!

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Ekonomi. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS