Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Pratar med datorn. Kenneth Jönsson vet vilka hjälpmedel som finns, till exempel en dator som säger till när något blir fel.

Bokstäverna hamnar rätt med Kenneths hjälp

Kenneth Jönsson vet vad den behöver som har svårt att få bokstäverna att hamna på rätt plats.Han arbetar på skoldatateket och lånar ut hjälpmedel till kommunens elever.

Speciallärare Kenneth Jönsson har en mångårig erfarenhet från skolans värld. Han och hans lärarkollegor har med åren märkt att antalet elever med läs- och skrivsvårigheter ökat.

– Det är svårt att säga vad de beror på. Kanske blir vi bättre på att upptäcka eleverna, kanske beror det på att lärarna förr undervisade och berättade mer för eleverna. Idag arbetar eleverna självständigt.

Sedan två år tillbaka arbetar Kenneth Jönsson med att hjälpa elever, till största delen pojkar, att hitta hjälpmedel som underlättar inlärningen.

Tjänsten inrättades med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Spsm, som hjälper kommunerna för att de ska uppfylla de krav på tillgänglighet som ska vara tillgodosedda senast i år. Bidraget är slut och från och med höstterminen kommer Kenneth Jönsson att arbeta halvtid på skoldatateket och halvtid som lärare på Tångaskolan.

När läraren känner att en elev har läs- eller skrivproblem blir Kenneth Jönsson inkopplad. Tillsammans med eleven och hans föräldrar testar de fram det hjäpmedel som passar bäst. Därefter får eleven låna utrustningen i några veckor för att känna hur den fungerar. Om allt fungerar som det ska köper skolan in utrustningen som behövs.

Till hösten kommer alla elever på högstadiet från årskurs sju till nio att vara med i En-till en-projektet, det vill säga de kommer att ha egna bärbara datorer. Samtliga datorer har i sin grundutrustning en talsyntes som gör det möjligt för eleven att lyssna på den information som han eller hon vill ta till sig istället för att läsa den.

– Det är billigare att installera det på alla datorer istället för at bara ha det på vissa, förklarar Kenneth Jönsson.

Talsyntes är en stor hjälp för den som har svårt att läsa.

– Den som har läs- och skrivsvårigheter måste lägga så mycket energi på själva avkodningen att det inte finns kraft kvar för att ta till sig innehållet. Talsyntesen förenklar inlärningen.

Kenneth Jönsson har sitt kontor på Kompetenscentrum, granne med Coop Forum. Men det är inte där han möter eleverna, det gör han istället på elevens skola, helst i sällskap med en eller båda föräldrarna. Sedan starten har han hunnit träffa ett hundratal elever som fått hjälp med sitt skolarbete.