Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kommunchef Haleh Lindqvist och Kjell Hugosson i Kinnaborgssalen vid mötet för allmänheten om Socialens kris i mitten av oktober. Salen var fullsatt.

Beröm blev kritik på bara några år

Våren 2007 fick socialnämnden beröm för sitt arbete med utsatta barn och ungdomar. Nu är kritiken hård mot familjeenheten.

Någonstans mellan våren 2007 och vintern 2010 gick arbetet överstyr.

Just nu försöker en konsult reda ut hur och varför arbetet på familjeenheten kunde gå så snett.

Det är klarlagt att enheten försummat dokumentationen och kontakten med klinterna samt att man inte beaktat barnperspektivet. Men varför har man gjort så? Det ska konsulten svara på. Konsulten ska presentera sin rapport senare i höst. De som HN talat med på förvaltningen vill inte uttala sig om möjliga orsaker till varför arbetet gått snett. Man vill inte föregripa konsultens arbete.

Men det går att ringa in den tidsperiod då problemen uppstod.

2006 och 2007 genomförde länsstyrelserna i hela landet en granskning av hur kommunerna arbetade med familjehemsplacerade barn och ungdomar. Mark var en av de kommuner som länsstyrelsen i Västra Götalands län granskade

Länsstyrelsen presenterade sin granskning i maj 2007. Man hade då intervjuat familjehem och placerade ungdomar, gått igenom akterna på socialförvaltningen och tagit del av förvaltningens rutiner. Resultatet av granskningen var positivt för socialnämnden. Den visade att arbetet fungerade väl, att rutinerna var goda och att det fanns ett tydligt barnperspektiv i arbetet. Hade det funnits brister så hade de kommit i dagen.

Från och med årsskiftet 2009–2010 är det Socialstyrelsen som granskar socialnämndernas arbete.

I vintras och våras granskade Socialstyrelsen handläggningen av ett ärende som berör två omhändertagna barn. Granskningen utmynnade i allvarlig kritik mot hur socialnämnden hanterat ärendet.

Bristerna i det ärendet och det stora antalet anmälningar mot socialnämnden som Socialstyrelsen fick ta emot gjorde att myndigheten gjorde en tillsyn av familjeenhetens arbete med barn och unga. Tillsynen gäller ärenden som var aktuella under första halvåret 2010.

Tillsynen blottade omfattande och allvarliga brister i familjeenhetens arbete och Socialstyrelsen riktade än en gång allvarlig kritik mot socialnämnden.

Någonstans mellan våren 2007 och vintern 2010 har alltså familjeenhetens arbete förändrats från gott och välfungerande till bristfälligt. Handläggningen är av dålig kvalitet och rättsäkerheten för den enskilde har inte tillgodosetts.

Bristerna har uppstått under den tid då Magnus Hultin var förvaltningschef. Han började sin anställning 2006 och slutade i vintras.

HN har sökt Magnus Hultin för att få ställa frågor om hur han ser på bristerna på familjeenheten men han har avböjt en intervju.

”Jag arbetar trots allt inte kvar i Mark längre och ser ingen anledning att överhuvudtaget offentligt kommentera det som händer. Jag måste således tyvärr avböja en intervju”, skriver han i ett mejl till HN.