Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Om två veckor ska utredningen, som berör behandlingen av fyra barn, vara klar. Parallellt prövas också den arbetsrättsliga frågan om personalens fortsatta anställningar.

Behandlingen av fyra barn på Villa Balder utreds

Utredningen om missförhållandena på Villa Balders fritidshem omfattar fyra barn, där det finns misstankar om att de har behandlats eller bemötts på ett felaktigt sätt av personalen. Fler detaljer sipprar nu ut från utredningen, bland annat ska en chef ha blivit upplyst om missförhållandena redan i oktober utan att han då rapporterade vidare.

Det dröjer till den 10 mars innan utredningen blir klar, men redan visar det sig att den är mera omfattande än vad som tidigare varit känt.

Redan i oktober larmades den närmaste chefen om att en utvecklingsstörd pojke ibland hölls inlåst i ett mindre utrymme i ett uthus på Villa Balder. Utrymmet, som pojken sattes i när han inte gick att lugna ner, var en sorts masonitlåda som var ungefär fyra kvadratmeter stor och 1,8 meter hög. Den var placerad i ett garage vid Balder och lär ha varit inredd med madrasser, tygdrapering och en bandspelare för musiklyssning.

Efter att han blev larmad, så besökte chefen den 8 oktober Balder och såg till att den här lådan inte användes längre, säger utredaren Eva Jonsson.

Men ett av frågetecknen är varför inte uppgifterna redan då fördes vidare till högre chefer för en noggrannare utredning. Först när några tillfälligt anställda gick in med en formell lex Sarah-anmälan i månadsskiftet januari–februari, så vidtog kommunen kraftfulla åtgärder och stängde av fyra ur personalen (däribland chefen).

Och det är inte bara behandlingen av den här utvecklingsstörde pojken som är föremål för utredning. (Han är för övrigt inte autistisk som det tidigare har sagts.)

Behandlingen av ytterligare tre barn utreds också, i detta fritidshem som totalt omfattar nio funktionshindrade barn.

– När det gäller de tre andra barnen handlar det framförallt om hur de har blivit bemötta av personalen, säger socialchef Sergio Garay.

Utredningen ska besvara frågan om barnen i fritidsverksamheten har utsatts för missförhållanden som äventyrat deras personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. I detta arbete har också utredaren kontakt med Socialstyrelsen. Parallellt övervägs också arbetsrättsliga åtgärder, ytterst frågan om den avstängda personalen får behålla sina anställningar.

Men här finns delade meningar om vad som har hänt och pågått i verksamheten, poängterar Eva Jonsson.

Hon, som nu utreder fallet, var tillförordnad avdelningschef för Falkenbergs handikappomsorg när de anmälda händelserna inträffade.

– Jag var under den tiden på besök på Balder, men personalen visade mig aldrig det här uthuset där lådan fanns. Så jag har inte känt till någonting om detta, säger Eva Jonsson.

Men socialnämnden är medveten om komplikationen att en före detta avdelningschef utreder vad som inträffat inom hennes verksamhetsområde. Socialchefen Sergio Garay säger att om det uppstår frågetecken om hennes egen roll, så kommer den delen att utredas av nye handikappomsorgschefen Ola Götesson. Denne har fördelen av att ha börjat i kommunen först efter att de anmälda händelserna inträffat.