Den teknikförändring som nu sker på energimarknaden med ökad elektrifiering kräver en snabb utveckling av en ny marknad med kapacitet och balanstjänster för frekvenshållning, skriver insändarskribenten.
Den teknikförändring som nu sker på energimarknaden med ökad elektrifiering kräver en snabb utveckling av en ny marknad med kapacitet och balanstjänster för frekvenshållning, skriver insändarskribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Visst kan elenergi lagras

Vind, vatten sol och bio är oändliga resurser, skriver Carl-Arne Pedersen, Jan-Åke Jacobson, Göran Siden och Staffan Bengtsson.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Elenergi kan inte lagras” och ”Utbyggnad av vindkraft till havs ger snabb effekt ”

Mats Dahlboms svar till Johan Risholm att elenergi inte kan lagras att produktionen vid varje tidpunkt måste motsvara konsumtion är felaktigt. Elenergi kan visst lagras! Den teknikförändring som nu sker på energimarknaden med ökad elektrifiering kräver en snabb utveckling av en ny marknad med kapacitet och balanstjänster för frekvenshållning.

Pumpkraft är den mest effektiva och vanligaste teknik att lagra elenergi, då som lägesenergi i vattenmagasin. Sverige och Norge har bäst förutsättning i världen för det. De båda länderna har en samlad lagringskapacitet i sina vattenmagasin på drygt 130 TWh.

ANNONS

Våra vattenmagasin används för att lagra elenergi från vår och sommar till höst och vinter. Fylls lagret på med vindkraft under vintern och solkraft på sommaren, kan man lagra och balansera betydligt mera el än vad som görs i dag. Förutsättning är att det finns tillräckligt med kapacitet i kraftledningarna, vilket kommer kräva utbyggnad av elnäten eller att elnäten används mer optimalt.

Sverige har fem större pumpkraftverk, där vatten kan pumpas upp till en högre nivå när det finns elöverskott. Två pumpkraftverk har byggts om till vanliga vattenkraftverk, behovet har hittills varit låg men kommer sannolikt öka.

Vattenfall överväger åter ta sitt pumpkraftverk i Juktan vid Umeälven i drift. Vid framtida ökade behov kan fler vattenkraftverk med stora dammar byggas om till pumpkraftverk.

En annan metod för korttidslagring av el är batterilager. I mars 2022 invigdes södra Sveriges största batterilager i Falkenberg. Lagret bidrar till stabilitet i elnätet och snabbt ger en effekt som motsvarar elbehovet för cirka 2 000 villor. Lokala energibolag som Varberg, Nybro, Gislaved och Helsingborg satsar eller är på gång att uppföra betydande batterilager. Ellevio planerar att investera 500 miljoner kr med 100 MW lagringskapacitet

Elektrifieringen och ökad mängd elfordon gör att det finns en stor växande lagringskapacitet med antalet batterier från elbilar och solelanläggningar. I Sverige har vi 1,5 miljon batterier i elbilar och i småhus där man kan lagra el motsvarande 5 till 10 timmars användning, beroende på kapacitet och årstid. Vi har ca 5 miljoner bilar registrerade, vid årsskiftet 2022/2023 fanns det 400 000 laddbara elbilar.

ANNONS

Danmark saknar vattenkraft, men överväger annan lösning för effektutjämning vid elöverskott, genom att producera vätgas vid elöverskott och lagra denna för elproduktion i bränsleceller vid behov men det är en kostsam metod med stora förluster. Men kan man använda värmeförlusterna vid framställning av vätgas minskar energiförlusterna .

Används vätgas direkt för transport av fordon och produktion av fossilfritt stål som SSAB nu planerar göra är vätgaslagring är ett utmärkt sätt att jämna ut effektvariationer från vind-och solkraft.

I Tyskland vill ett av Europas största kemiföretag, BASF, se på möjligheter att ersätta naturgas mot vätgas inom kort tid

Storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i södra och mellersta Sverige kan på få år balansera och stabilisera vårt nuvarande effekt-och produktionsbehov som i dag finns, vilket är en långsiktigt och hållbar lösning och klara den klimat-och energiomställning vi står inför, det utan att vi får ökade astronomiska elpriser framöver.

Vind, vatten sol och bio är oändliga resurser och när de väl är på plats bidrar de heller inte till någon inflation.

Carl-Arne Pedersen

ledamot i SERO:s styrelse VD Vindbruk Halland

Jan-Åke Jacobson

ledamot i SERO:s och SVAF styrelse

Göran Siden

fd Universitetslektor i Energiteknik vid Högskolan i Halmstad

ANNONS

Staffan Bengtsson

redaktör tidningen Förnybar Energi

Tips från debattörerna:

Läs rapporten en teknisk och ekonomisk inblick om hur framtidens elsystem kan utformas, vilket publicerades i maj 2020 av sju av landets ledande energiforskare från Chalmers, KTH och LTH. ”Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk elproduktion”. Rapporten kan laddas ned i sin helhet från Chalmers hemsida.

LÄS MER:Elenergi kan inte lagras

LÄS MER:Utbyggnad av vindkraft till havs ger snabb effekt

ANNONS