Det är inte så enkelt som att bara sätta upp stolpar i havet, skriver insändarskribenten.
Det är inte så enkelt som att bara sätta upp stolpar i havet, skriver insändarskribenten. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Vindkraftsparker ett hot mot miljön

Inte hållbart i längden.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Förnybar och säker el utan kärnkraft

Att ersätta en stor del av kärnkraften med vindkraft anser vi utgöra en fara för miljön både på land och till havs. I Kattegatt planeras just nu fyra stora vindkraftsparker som hotar att förstöra fisket för all framtid. Det är inte så enkelt som att bara sätt upp lite stolpar i havet. Dessa stora verk, som planeras att bli upp till 340 meter höga, kräver kraftiga fundament. Mellan dessa fyra planerade vindkraftsparker finns redan Natura 2000-områden – områden som anses viktiga att bevara för fisk, sälar, tumlare och bottenlevande djur och växter. Hur ska man kunna garantera att inte dessa områden påverkas när vindkraftverken byggs? Djur är dessutom känsliga för buller och vibrationer vilket kan visa sig vara ödesdigert i framtiden. Vi kan inte se att det är hållbart i längden att fokusera så ensidigt på vindkraftsparker i Kattegatt.

ANNONS

Rädda Hallandskusten

ANNONS