Vi anser att det är viktigt att utveckla den nära och förebyggande vården, något som vi också skriver i vår överenskommelse, skriver debattörerna.
Vi anser att det är viktigt att utveckla den nära och förebyggande vården, något som vi också skriver i vår överenskommelse, skriver debattörerna. Bild: isabell Höjman/TT

Vi vill ha också ha fasta vårdkontakter

En primärvårdsreform är på gång.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på "En fastläkarreform kan rädda primärvården i Halland"

Gösta Eliasson m.fl. läkare skriver i Hallands Nyheter om det viktiga att patienter i primärvården har en fast läkare. Vi delar i stort den uppfattningen.

I den politiska överenskommelse som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna träffade efter valet 2019, och som ligger till grund för vårt arbete som majoritet i Region Halland, tar vi upp den frågan.

Av denna överenskommelse framgår bland annat att ”Vi vill utveckla vårdvalet så att alla patienter har möjlighet till en fast vårdkontakt som planerar patientens vård tillsammans med ett vårdteam”. Vi anser att det är viktigt att utveckla den nära och förebyggande vården, något som vi också skriver i vår överenskommelse.

ANNONS

Det har de senaste åren genomförts ett antal utredningar kring svensk sjukvård med stor fokusering på primärvården. Senast redovisade Göran Stiernstedt sin utredning.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” som leds av Anna Nergårdh, kommer redovisa sitt huvudbetänkande i mars 2020.

Som artikelförfattarna också noterat finns det med en punkt i det så kallade januariavtalet att en primärvårdsreform ska införas och att rätten till en fast läkarkontakt säkras.

Det skulle vara svårt för Region Halland att i detta läge att gå in i vårdvalet och göra stora förändringar innan vi vet hur ett förslag, baserat på dessa utredningar, från regeringen kommer se ut.

Vilka krav kommer ställas? Vad menar man med primärvårdsreform? Kommer staten ge direktiv hur rätten till fast läkarkontakt ska säkras? Kommer statsbidrag styra detta?

Vi delar artikelförfattarnas synpunkter att fasta vårdkontakter är den väg som vi ska gå. När frågan klarnat kommer vi omedelbart att starta vårt arbete för att skapa ett ännu bättre vårdval i Halland.

Mikaela Waltersson (M)

Helene Andersson (C)

Benny Strandberg (KD)

Tommy Rydfeldt (L)

ANNONS