Sjön Fävren i Kungsäter om våren.
Sjön Fävren i Kungsäter om våren. Bild: Rebecka Kvint

Vi står upp för strandskyddet

Vi står upp för allas rätt att njuta av naturen och allemansrätten, skriver företrädare för Miljöpartiet.

ANNONS
LocationHalland|

Vi svenskar är lyckligt lottade. Vi kan fritt göra utflykter till naturen, vandra längs stränderna, ta ett dopp vid en klippa eller naturvik. Vår allemansrätt är unik. Men nu hotas det vi alla tagit för givet, med ett nedmonterat strandskydd som innebär fler exploaterade stränder.

När strandskyddet infördes på 1950-talet gjordes det för att stränderna privatiserades i hög takt. Framsynta politiker insåg behovet av att skydda vår natur så att alla skulle få tillgång till den, även i framtiden.

Nu hotas detta skydd att försvagas kraftigt. Centerpartiet kräver att förslagen från strandskyddsutredningen ska genomföras. Det skulle öka exploateringen och privatiseringen av våra stränder och drabba växt- och djurlivet.

ANNONS

Förslagen kritiseras hårt av natur-, miljö-, frilufts- och turistorganisationer, men applåderas av partier som en ”modernisering” av strandskyddet. Det finns inget modernt i att radera ett avgörande skydd för vår biologiska mångfald eller att försvaga vår svenska allemansrätt.

Enligt utredningen ska kommunerna kunna peka ut stora områden där strandskyddet ska tas bort och även avsevärt försvagas vid kusterna, i skärgården och vid de stora sjöarna – oavsett vattendragets betydelse för växt- och djurlivet. I en klimatkris är det inte hållbart att bygga precis vid en havsstrand med förväntade högre havsnivåer eller vid ett vattendrag som kan svämma över, särskilt inte när det finns gott om alternativ att ändå bo vackert och sjönära.

Vi värnar landsbygden och vill stimulera till lokal ekonomi, men vi ser inte att ett nedmonterat strandskydd och försvagad allemansrätt är vägen framåt. Vi vill inte se ett scenario där stränder och strandnära mark köps upp och exploateras, på bekostnad av promenader, bad och naturupplevelser för alla.

Vi står upp för allas rätt att njuta av naturen och allemansrätten, vi står upp för den biologiska mångfald som är beroende av stränderna. Vi står upp för strandskyddet.

Rebecka Le Moine, (MP) Riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald

Peter Björck, ordf, MP Varberg

ANNONS

Markus Jöngren, ordf, MP Falkenberg

Nicklas Larsson, ordf, MP Hylte

Margareta Lindgren, ordf, MP Laholm

Ola Nilsson, Gruppledare (MP), Halmstad

Ingegärd Salmose, ordf, MP Kungsbacka

Jan Riise, ordf, MP Halland

ANNONS