Vi vill öka tryggheten på stationsområdet generellt genom bland annat bättre belysning och fler gångstråk, skriver Miljöpartiet i Falkenberg.
Vi vill öka tryggheten på stationsområdet generellt genom bland annat bättre belysning och fler gångstråk, skriver Miljöpartiet i Falkenberg.

Vi prioriterar hållbart resande året om

Miljöpartiet nöjer sig inte med att enbart flörta med köpsugna resenärer.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Miljöpartiet i Falkenberg välkomnar alla initiativ som gynnar ett hållbart resande men det Falkenbergs väljare behöver är politiker som prioriterar dessa frågor alla dagar om året.

De politiska utspelen duggar redan tätt trots att det ännu är drygt ett halvår kvar till val. Roligt att vissa partier väljer att driva frågor som berör kommunens pendlare som reser hållbart. Skillnaden är dock att Miljöpartiet alltid är för politik som främjar hållbart resande. Inte bara inför val.

Miljöpartiet nöjer sig inte med att enbart flörta med köpsugna resenärer utan vill även öka tryggheten på stationsområdet generellt genom bland annat bättre belysning och fler gångstråk.

ANNONS

Vad gäller bussturer är vi hela tiden tydliga mot våra regionföreträdare att både fler, tätare och mer prisvärda bussturer behövs i Falkenbergs kommun. Som sagt, detta prioriteras alltid för Miljöpartiet, inte bara inför val.

Många reser även med cykel till och från stationen. Dessa bör ha bra cykelvägar och säkra platser att ställa sina cyklar på samt möjlighet att pumpa sin cykel. Förvisso är väderskydd för cykeln bra men alltför ofta har vi funnit oss behöva välja mellan det ena eller det andra å då har vi prioriterat mer cykelvägar så att man har en chans att ta sig till stationen. Med fler röster på Miljöpartiet skulle vi kunna slippa prioritera och köra hållbar politik rakt igenom. Alla dagar under året.

Miljöpartiet i Falkenberg

ANNONS