Vem ansvarar för att det finns KRAV-märkta varor i butiken? frågar sig insändarskribenten.
Vem ansvarar för att det finns KRAV-märkta varor i butiken? frågar sig insändarskribenten. Bild: Dick Gillberg

Vem ställer KRAV?

Oklart vem som har ansvaret.

ANNONS
LocationVarberg|

Hos vem ligger ansvaret att det finns tillräckligt med KRAV certifierad mat i våra butiker?

Jag börjar med att ställa frågan till ansvariga på Varbergs kommun, miljö och hälsa?

Ligger ansvaret enbart hos konsumenten att efterfråga Krav certifierad mat eller är det butikerna/de fåtalet butikskedjorna som bestämmer utbudet efter deras egen vinstmarginal?

Ligger ansvaret hos jordbrukaren eller producenten att tillverka det mest lönsamma för honom och/eller är det regering och riksdag som styr utbudet med påverkan från skatter och subventioner?

Har kommunen något ansvar i frågan vilken kvalitet det är på maten som våra barn äter?

Kan det vara så illa att det är dom multinationella globala företagen som styr mest av allt vad vi äter?

ANNONS

Längst upp i näringskedjan sitter ju dom största fondförvaltarna Blackrock och Vanguard med stora aktieinnehav i alla större bolag på jorden. Är det dom som i slutändan bestämmer vad vi får att äta?

Eller ska man bli konspiratorisk och misstänka att den ”djupa staten” ligger bakom allt som händer i våra mataffärer, också?

Frågan är alltså, vem lägger vi ansvaret på att vår barn får behålla hälsan och äta näringsrik och giftfri mat och vem har första ansvaret i kommunen att skydda barnens hälsa?

För föräldrarna är väl som alltid maktlösa över allt som de inte kan påverka?

Robert Sjunnesson

ANNONS