Myndigheten ska inte längre motivera varför de stoppar en gräsklippning, utan nu ska villaägaren bevisa att trädgårdsåtgärden inte hotar någon enskild individ av en skyddad art, skriver debattören.
Myndigheten ska inte längre motivera varför de stoppar en gräsklippning, utan nu ska villaägaren bevisa att trädgårdsåtgärden inte hotar någon enskild individ av en skyddad art, skriver debattören. Bild: Hasse Holmberg/TT

Vem kontrollerar din gräsmatta?

Det är hög tid att vi säger stopp.

ANNONS
LocationHalland|

Som regionchef för Företagarna vet jag att det ofta är svårt att hänga med i alla turer kring vilka regler som gäller för den som vill göra rätt.

Därför har jag några tips till den som ska klippa sin gräsmatta i år.

När en villaägare ska klippa sin gräsmatta ska det anmälas till Trädgårdsstyrelsen. Klippningen får påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har skickats in, om inte Trädgårdsstyrelsen finner anledning att stoppa avverkningen.

Enligt rättspraxis är gräsklippning "pågående markanvändning" och därför har villaägaren inte behövt söka tillstånd för avverkning, utan bara anmäla.

Nyligen meddelade Trädgårdsstyrelsen att de tänker vända på processen – Myndigheten ska inte längre motivera varför de stoppar en gräsklippning, utan nu ska villaägaren bevisa att trädgårdsåtgärden inte hotar någon enskild individ av en skyddad art (vilket bland annat omfattar alla fåglar – 250 fågelarter med totalt 140 miljoner individer i Sverige).

ANNONS

Myndigheten meddelade nyligen en villaägare som ansökt om att få klippa gräset följande,

”Trädgårdsstyrelsen kan med nuvarande underlag inte avgöra ärendet. Klargör om din trädgård används som fortplantningsområde eller viloplats för arterna:

1. Hur många äppelträd och gräsarter finns i avverkningsområdet?

2. Hur många fågelbon finns? Är de placerade nära marken eller högre upp i träden?

3. Hur många döda träd med avskalad bark finns i området?

4. Hur många spår av fåglar finns? Vilka typer av spår finns efter fåglar?

5. Används området av arterna under häckningsperioden? Hur många noteringar av arterna (var befann de sig?) har gjorts under häckningstid?

6. Noteras förekomst av arterna endast utanför häckningstid eller även vid häckningstid?

7. Finns det fler eller mer av ovanstående spår eller element i någon del av området?

8. När har inventering av ovanstående faktorer utförts?

9. Hur mycket tid har lagts ned på inventeringen?

10. Vem har utfört inventeringen? Vilken kompetens har den/de?

Trädgårdsstyrelsen behöver också veta om det påträffats arter som berörs av artskyddsförordningen.”

Du har nog redan förstått att detta helt galna regelverk, inte handlar om villaägare och gräsmattor.

För skogsägare, är det däremot en högst verklig situation, och informationen ovan har ändrats väldigt sparsamt. Det är hög tid att vi säger stopp till Skogsstyrelsens orimliga regelverk med tillämpning som förstör för både individer, företagare och samhälle! Ju mer regelbördan och dokumentationstvånget ökar för skogsägaren, ju närmare kommer myndigheterna din gräsmatta eller ditt vardagsrumsgolv.

ANNONS

Marie Axtelius

Regionchef

Företagarna Halland

ANNONS