Utöver samhällets alla fördyringar är detta inte något man önskar till sommaren och semestertider, skriver insändarskribenten.
Utöver samhällets alla fördyringar är detta inte något man önskar till sommaren och semestertider, skriver insändarskribenten.

Vem har bestämt om p-avgift för bad?

Inget man önskar till sommaren och semestertider.

ANNONS
LocationVarberg||

Upptäckte vid bad i Kärradal norra (4/6-22) att det införts p-avgift vid närmaste parkeringsplatsen. Nu undrar jag om även den stora parkeringsplatsen vid Fridas kommer att beläggas med avgifter?

Själv har jag gång/cykelavstånd till baden men när barnbarnen kommer och vill till stranden blir det värre. Alla ”barntillbehör” tar plats och bilen är då ett lämpligt alternativ. Utöver samhällets alla fördyringar är detta inte något man önskar till sommaren och semestertider.

Nu undrar jag:

Vem har beslutat om dessa p-avgifter?

Är detta starten på införande av p-avgifter i hela Varberg?

Är det kommunen som tar betalt eller någon annan?

Skall dessa avgifter bekosta renhållningen av intilliggande stränder?

ANNONS

Är detta välkomnande av turister som fått veta att i Varberg parkerar man gratis?

Blir det avgifter vid alla Varbergs badplatser i sommar/framöver?

Är handikapparkeringen också avgiftsbelagd? Som information så var den inte iordningställd ännu. Gräset var halvmeterhögt.

Till sist: Betalningsalternativen utesluter många i den äldre generationen. Själv har jag en telefon och ingen mindre dator. Dessutom är det vid ensamma badtillfällen högst olämpligt att ha mobiltelefon med sig på grund av stöldrisken.

Undrande badglad Varbergsbo

ANNONS