Detta är en skissartad och icke komplett bild av hur Västerport kan komma att se ut.
Detta är en skissartad och icke komplett bild av hur Västerport kan komma att se ut. Bild: Varbergs kommun

Västerport kan flytta stadens tyngdpunkt

Ett högt pris för Varberg att betala.

ANNONS
LocationVarberg|

Västerporttävlingen är avgjord. I alla förslagen ingår innovativa idéer om hållbarhet och solenergi. I några objekt ingår takterrasser och solceller. Flera hus och lösningar är pigga och anslående och arkitektpoesin flödar, även om det mesta bottnar i sedvanlig modernism. Butiker och krogar i gatuplanet stimulerar folklivet. Innergårdarna är genomtänkta. Förslagen slåss om uppmärksamhet men det är svårt att säga något bestämt om helheten mer än att det blir kompakt. Takhöjderna varieras och fasader delas upp i mindre partier för att kamouflera att det blir en starkt förtätad stadsdel . Skalan är 5-7 våningar förutom i det skandalöst höga hotellet, som med sina 12-14 våningar totalt saboterar stadsprofilen. Entusiasmen för höga hus är gränslös i denna låga stad.

ANNONS

Materialvalet i Västerport med mycket trä och tegel är däremot lyckat, en sympatisk blinkning till Varbergs trä- och tegelarkitektur. Men hur med att ”historiska kvaliteter ska respekteras”? Och att Västerport ska ”upplevas som ett självklart tillägg till den befintliga staden”?

Hur fångar man upp den arkitektoniska traditionen och kulturarvet så att det knyter Västerport samman med nuvarande stadskärna och inte skapar en ny stad i staden men samtidigt vågar sig på förnyelse?! Inte mycket. Det räcker inte med att imitera en portik från fästningen.

Västerport får ju också en nordlig del. Rimligen kommer den att förstärka intrycket av storstad mitt i småstaden med samma volymer som i den södra. Få inser hur dominerande och massivt Västerport blir. Stadens tyngdpunkt kan komma att flyttas från torget till Västerport. Det är ett högt pris för Varberg att betala.

Hembygdsföreningen Gamla Varberg

styrelsen

ANNONS