Ska Västerport bli ett nytt Atlantis? Bilden är från en modell av den mytomspunna staden som finns vid Neptun Memorial Reef utanför Miami Beach.
Ska Västerport bli ett nytt Atlantis? Bilden är från en modell av den mytomspunna staden som finns vid Neptun Memorial Reef utanför Miami Beach. Bild: Wilfredo Lee

Västerport, det nya Atlantis?

Klimatförändringarna kommer förändra bostadsmarknaden.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Statliga bostadsbanken SBAB:s hållbarhetschef och chefsekonom varnar i ett gemensamt debattinlägg i DN för att klimatförändringarna kommer att förändra bostadsmarknaden radikalt.

"Marknadsvärdet på bostäder i låglänta, havsnära och översvämningskänsliga områden kommer att gå ned drastiskt," skriver de bland annat. Något som kommer att märkas långt innan klimatförändringarna slår igenom på allvar.

Detta marknadsvärde baseras på marknadens förväntningar på värdeutvecklingen. Än så länge är okunskapen där stor, men den ökar.

Applicerat på Västerport skulle detta betyda ett successivt ökande köpmotstånd och fallande priser på bostadsrätterna. Med ty åtföljande påverkan på investeringsviljan hos byggherrarna.

Lars Lindh

Varberg

ANNONS