Miljöpartiet stöder inte beslutet att bevilja bygglov till lyxbyggena på Agerör (bilden) eller Grimsholmen, skriver insändarskribenterna.
Miljöpartiet stöder inte beslutet att bevilja bygglov till lyxbyggena på Agerör (bilden) eller Grimsholmen, skriver insändarskribenterna. Bild: Håkan Johansson

Värna vår kust

Vi stödjer inte bygglovsnämndens beslut.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Miljöpartiet stödjer inte bygglovsnämndens beslut att bevilja bygglov till lyxbyggen i Agerör och Grimsholmen. Hur resonemangen i nämnden gick när den mot de sakkunnigas rekommendationer valde att utmana strandskyddet, rådande bestämmelser för skötsel av naturreservat och kommunens kulturmiljöprogram vet bara de närvarande. Men från sidlinjen framstår det som något aningslöst och tondövt. Falkenberg skall vara ett föredöme inom hållbarhet, vilket rimmar illa med att bevilja bygglov för ren lyxkonsumtion.

Hade Miljöpartiet tillfrågats före besluten hade vårt svar varit ett tydligt nej i båda fallen. Våra strandängar har höga naturvärden och Falkenbergs medborgare har via strandskydd och allemansrätt rätt att fritt besöka och nyttja dessa på ett ansvarsfullt sätt. Det skall inte riskeras för att byggprojekt verkar intressanta eller för att testa vart juridiska gränser går. Så gör inte ett föredöme inom hållbarhet

ANNONS

En stor del av värdet i den halländska kusten ligger just i att den inte exploateras för hårt. Vi vill inte att Falkenberg ska bli den kommun i Halland som utmärker sig genom att strunta i den fina natur och bebyggelse vi har vid vår kust och bevilja bygglov till en massa rikemanspalats.

En av miljöpartiets viktigaste frågor är just alla människors rätt till naturen. Här spelar strandskyddet en viktig roll just för att undvika att endast de med pengar ska ha tillgång till vår natur. I dessa båda fall finns lagstiftning, styrdokument, myndigheter, privatpersoner och intresseorganisationer som starkt motsätter sig byggplanerna. Så även Miljöpartiet.

Markus Jöngren (MP)

ordförande MP Falkenberg

Emma Lindkvist (MP)

vice ordförande MP Falkenberg

ANNONS