Under mina 43 år i Posten har man alla år utom 2-3 lämnat miljarder i vinst till staten, skriver insändarskribenten.
Under mina 43 år i Posten har man alla år utom 2-3 lämnat miljarder i vinst till staten, skriver insändarskribenten. Bild: Anders Wiklund/TT

Varför olika regler för postutdelarna?

Med rätt förutsättningar kan de anställa leverera 100 år till.

ANNONS
LocationHalland||

på "Låt Postnord gå i konkurs"

Signaturen Post Mortum tycker Postnord kan gå i graven efter rykten om konkurs. Man ”glömde” skriva att det kan bli konsekvensen om ingen anpassning sker till minskade brevvolymer eller får nya politiska beslut om postutdelning. Postnord ägs av staten för att säkra brev och paket distribution i hela landet. Konkurrenterna tar bara stora volymer från enstaka avsändare. VTAB (tidningsutdelning) delar ut kommunens post. Citymail delar ut det mesta av statens post. Få dagar i veckan och bara där man tjänar på det. Brevlådor, frimärken eller privatpost finns inte. Varför olika regler och vem tjänar på det?

ANNONS

Under mina 43 år i Posten har man alla år utom 2-3 lämnat miljarder i vinst till staten. Pengar till välfärden som vi anställda är stolta över. Inget riskkapitalbolag festar upp vinsten i något skatteparadis. Vår förra vd med tilltro till outsourcing och rationalisering sänkte resultat, personal och kvalitet. Men fick efteråt en fallskärm på 14 miljoner likt andra höjdare. Nu går kvalitet och resultat uppåt.

Maud Olofssons hopslagning med Post Danmark blev dyr. Svenska postens vinster betalade den snabba digitaliseringen i Danmark. Brevmängden halverades och anställda fick gå. Även i Sverige sjunker brevvolymerna och antalet anställda. Vi mejlar och använder mobil istället för brev. Den utvecklingen går inte att stoppa. Vem vill betala för brevutdelning varje dag för enstaka brev?

När Sverige gick med i EU avreglerades post, järnväg mm i nyliberal EU-anda. Det var hål i huvudet redan 1994 och har kostat enorma summor och gett försämrad service. Postnords största konkurrenter är statliga. Citymail ägdes av norska statliga posten, DHL ägs av statliga tyska posten, Schenker av statliga tyska järnvägen. Ändå anser högerpartier att Posten inte ska få konkurrera med ”privata” företag!? Med rätt förutsättningar ska nog de anställda leverera i några 100 år till...

Tomas Dahl

ANNONS

chaufför och facklig förtroendevald i Seko Post.

ANNONS