Vilken skola man går ska inte få avgöra om man ska få någon simundervisning eller inte, skriver insändarskribenten.
Vilken skola man går ska inte få avgöra om man ska få någon simundervisning eller inte, skriver insändarskribenten. Bild: Aaron Favila

Vänsterpartiet vill ha mer simning i skolan!

Både märkligt och pinsamt att Varberg ger sina elever så lite simundervisning.

ANNONS
LocationVarberg||

Apropå

artikeln ”Falkenbergselever får mer simundervisning än skolbarnen i Varberg

Vänsterpartiet tog redan i december 2020 upp en fråga i fullmäktige om det orättvisa i att varje enskild skola skulle bekosta simundervisningen för eleverna. Vi tycker det är fel att simningen måste vägas mot andra kostnader som till exempel vikarier eller läromedel. Följden har blivit att undervisningen i simning har minskat betydligt i kommunen, enligt elevhälsan i Varberg.

Svaret från ordföranden i förskole- och grundskoleämnden, Hanna Netterberg (M) på vår fråga var då: ”Simundervisning och bussresor till simundervisning bekostas av centrala medel och ligger inte på rektors budget.”

ANNONS

Trots detta skriver HN nu om att eleverna i Varberg får betydligt mindre simundervisning än i till exempel Falkenberg. Bland annat på Trönningeskolan hänvisar man till att man inte har råd att låta alla skolans elever få någon simundervisning alls, utan det blir endast för de som inte alls kan simma.

Det är både märkligt och pinsamt att Varberg ger sina elever så lite simundervisning. Varberg ju en kustkommun och då borde det vara extra viktigt att våra elever är bra på att simma.

Simning ingår som en del av den vanliga undervisningen i idrott och hälsa. Simkunnighet är dessutom en färskvara som behöver tränas kontinuerligt för att upprätthållas. Det duger inte att bara testa vid något enstaka tillfälle med flera års mellanrum.

I Kursplanen står också om vikten av att att ”lära eleverna att hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap”. Det är något som kan rädda liv, men är inget som man ges möjlighet att träna tillräckligt i dag. Dessutom blir det ojämlikt om elever vid olika skolor i kommunen får olika mycket tillgång till simundervisning, och vissa alltså inte någon undervisning alls.

Vilken skola man går ska inte få avgöra om man ska få någon simundervisning eller inte.

ANNONS

Därför vill vi i Vänsterpartiet åter ställa frågan: Gäller fortfarande beskedet om att kostnaden för simundervisningen inte ska belasta varje skola, utan den kostnaden ska tas centralt?

Björn Mellquist (V)

ledamot i kommunfullmäktige

ANNONS