Varberg håller nu i allra hösta grad, medvetet på att trycka ut människor med lägre inkomster allt längre ut från stadens centrum, skriver debattören.
Varberg håller nu i allra hösta grad, medvetet på att trycka ut människor med lägre inkomster allt längre ut från stadens centrum, skriver debattören.

Vad händer med Varberg?

Det saknas ett helhetsgrepp.

ANNONS
LocationVarberg|

Gentrifiering är ett fint ord som beskriver vad som håller på att ske i flera städer, inte minst i Varberg. Enligt Wikipedia beskrivs ordet enligt följande;

”Gentrifiering (av engelskans gentry, ungefär herrskapsklass) är ett begrepp inom exempelvis stadsplanering och bebyggelsehistoria som betecknar en social statushöjning av ett område. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den existerande befolkningens”.

Varberg håller nu i allra hösta grad, medvetet på att trycka ut människor med lägre inkomster allt längre ut från stadens centrum. Detta sker genom ny och dyr byggnation av bostäder. Trenden att riva funktionsdugliga fastigheter, såväl flerfamiljshus som villor har intensifierats de senaste åren. Rivningarna ska ge plats för nyproduktion. Nya bostäder som endast människor med mycket goda ekonomiska förutsättningar kan efterfråga.

ANNONS

Jag är väl medveten om att bostadsbristen är skyhög, och väntetiden för att erbjudas en hyresrätt i staden är oförsvarbart lång, och att man bäst råder bot på denna obalans genom att de byggs mer och i allt högre takt. Det är dock oförsvarbart att riva befintliga centrala bostäder som många gånger är starkt efterfrågade och fullt funktionsdugliga. Vackra och i miljön anpassade hus, ersätts ofta av höga och själlösa fastigheter som får sticka upp som avarter i kvarteren. Behagliga miljöer och många gånger vackra fastigheter göms av nya hus av glas och betong och den tidigare småskaliga staden Varberg håller på att gå förlorad.

Centrala staden genomgår nu både en ekonomisk- och social statushöjning samt en arkitektonisk förfulning. Medvetet tränger man ut befintliga invånare, och släpper dyrbar och attraktiv central mark till innovativa arkitekter och byggherrar. Det kanske är det som menas med att Varberg ska vara västkustens kreativa mittpunkt.

Varberg har en stadsarkitekt. Rollen som sådan är väl främst att kunna se stadens helhet, och vara aktiv i de förändringsprocesser som sker gällande dess utveckling. Men en stadsarkitekt bör även våga slå vakt om bevarande värda miljöer och värna det som gör Varberg så attraktivt. Det skulle vara intressant att få ta del av stadsarkitektens egen åsikt om hur Varberg bör utvecklas och bevaras. Just nu verka det mest vara ”vilda västern” som får råda.

ANNONS

Det saknas ett helhetsgrepp, eftersom område för område gradvis förändras utan större hänsyn taget till de totala stadskvalitéer som Varberg så väl förtjänar.

Det vore även intressant att få till breda medborgardialoger där kommunens invånare kan få komma till tals. Där stadens politiker självklart deltar i samtalen, men framför allt lyssnar på vad medborgare tycker och tänker om Varbergs fortsatta stadsutveckling. En medborgardialog som tar fasta på hela stadens utveckling.

Mycket tyder ju på att allt fler vill ge sig in i debatten rörande stadsutvecklingen. Detta vittnar väl inte minst de allt fler förekommande insändare i media på. Kanske ett initiativ som stadsarkitekten skulle kunna bjuda in till?

Marie Lindén

Vänsterpartiet

ANNONS