V vill att barn ska få den simundervisning som de har rätt till

Viktigt hur man uttrycker sig.

ANNONS

Svar

på ”Vi håller med om att Veddige simhall bör bevaras

”Skolan har inte jättemycket utrymme för simundervisning i timplanen”, enligt Cecilia Rönn. Hon sitter alltså i förskole- och grundskolenämnden.

Då är det viktigt hur man uttrycker sig. Det hon skriver är helt enkelt inte ett korrekt påstående.

Simundervisning ingår i ämnet idrott och hälsa. Det som står om simning i kursplanen är bl a: ”Efter att eleverna under de tidigare skolåren har fått möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet ska undervisningen årskurserna 7-9 behandla olika simsätt i mag- och ryggläge.” Det handlar således om krav på undervisning oberoende av om eleverna klarat kunskapskraven eller ej!

ANNONS

Det står även att ”Eleverna ska kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider”. Det är inte alla elever som får att lära sig det i dag, vilket är allvarligt. Det är alltså ett absolut undervisningsuppdrag, att skolan ska se till att eleverna (alltså alla elever) ska kunna simma tillräckligt bra och hantera nödsituationer, som t ex livräddning. Det enda som står om timplanen för grundskolan är att ämnet ska ha 600 timmar, fördelade på alla olika stadier.

Att påstå att ”skolan har inte jättemycket utrymme för simundervisning”, handlar nog snarare om att skolan ”inte har jättemycket utrymme” för att bekosta simundervisningen, som man naturligtvis har fortsatt ansvar för, samtidigt som man nu har lagt ut driften av simhallen på ett privat företag. Det var en åtgärd som Vänsterpartiet var emot, eftersom vi bland annat såg en rädsla för besparingar. Dels för skolans obligatoriska simundervisning, men även för grupper med särskilda behov, som t.ex simskolan för BSS-elever. Det vi ser nu besannar våra farhågor.

Att Vänsterpartiet också vill bevara Veddige simhall är dock självklart.

Björn Mellquist (V)

ledamot i fullmäktige

ANNONS