Fiskare i Glommens hamn.
Fiskare i Glommens hamn. Bild: Dick Gillberg

Utveckla Glommens hamn för alla

Vår sanning är att vi ser stora möjligheter att utveckla besöksnäringen med bland annat ett nytt hotell.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Svar på:

”Sälj inte ut Glommens hamn till privata intressen” (18-07-2022)

Vi tackar Anders Claesson för en ovanligt balanserad och saklig text i en komplicerad fråga. Men vi måste kommentera och klarlägga några viktiga frågor.

Vi vill bygga ett hotell, restaurang, semesterlägenheter och bostäder med hyresrätt på ytor i hamnområdet som idag mestadels består av tomma och slitna industrilokaler - till ungefär samma höjder som finns där idag. Kajerna och ytorna för fisket kvarstår.

Vi önskar att fisket kan vara kvar i nuvarande omfattning, men även att man håller marginal till en framtida ökning men också ge plats för det utrymme som en etablerad havsodling behöver.

ANNONS

Det är två saker som nu styr planeringen dels de nya havsnivåerna, dels att säkerställa hamnens riksintresse och fiskets behov. Vi kan byggnadstekniskt möta upp med olika lösningar för nya havsnivåer som endast marginellt påverkar projektekonomin i stort.

Vad gäller plats för fisket får andra avgöra detta, men visst är det slående att de ytor och kajlängder som en gång rymde 15–16 båtar, inte skulle räcka till för de tre till fyra båtar som är aktiva idag.

Sedan kan det vara så pass enkelt att man inte vill ha en förändring oaktat vilken framtid man kan se för Glommen, men här får alla stå för sin egen sanning.

Vår sanning är att vi ser stora möjligheter att utveckla besöksnäringen med bland annat ett nytt hotell. Detta ger ca 30 nya arbetstillfällen som tillsammans med hyresrätter (med normala hyror) ger möjligheter för fler att både arbeta och bo i Glommen.

Vi har ingen hemlig agenda, utan försökt att vara så transparanta som möjligt med vår vision. Vi möter många i Glommen som ger oss sitt stöd och uppmuntras av flera näringsidkare som vill etablera sina verksamheter här.

Vi hoppas och vill medverka till att fisket fortsätter i Glommen, och kan återhämta sig när detta blir möjligt. Men kusten är full av fiskare som hoppas på detta, liksom varvsarbetare i Göteborg och järnverksarbetare i Bergslagen hoppas på sin framtid.

ANNONS

Vi måste se framåt när vi planerar för framtiden. Fisket, besöksnäring och havsodlingar är tillsammans fantastiska möjligheter att utveckla allas vårt Glommen till en stark framtid. Så det är dags att vi börjar arbeta tillsammans.

Magnus Månsson

Månsson Fastigheter

LÄS MER:Sälj inte ut Glommens hamn till privata intressen

ANNONS