Strandnära bebyggelse diskuteras i hela landet. Bilden är tagen vid sjön Mälaren.
Strandnära bebyggelse diskuteras i hela landet. Bilden är tagen vid sjön Mälaren. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Utan strandskydd, ingen promenad runt sjön

Centern har inte folklig förankring, skriver Naturskyddsföreningen.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Dagens strandskydd en pålaga” och ”Moderaterna vill att hela Varberg skall leva”

Både Moderaterna och Centern klagar på strandskyddet. Strandskyddet är den lagstiftning som gör att du kan ta en promenad runt en sjö utan en massa tillträde-förbjudet-skyltar. Coronapandemin har visat hur viktigt det är att kunna komma ut i naturen för många, inte bara de som är ägare till en strandtomt.

Det är viktigt att hela Varberg ska kunna leva och utvecklas. Att det skulle falla på att man inte kan bygga inom 100 meter från sjöar och vattendrag är att ha väldigt låga tankar om landsbygden. Det går att få dispens från strandskyddet när naturvärdena inte är så höga. Dessutom finns alltid möjligheten för kommunen att inrätta så kallade LIS-områden, där man kan bygga strandnära. Varför inte utnyttja den möjligheten istället för att klaga på hela lagstiftningen?

ANNONS

Hela 75 procent av befolkningen anser att det är dåligt att försvaga strandskyddet, så att centern skulle ha folkligt förankring för att försämra det stämmer inte. Moderaterna vill försvaga strandskyddet och samtidigt trygga allemansrätten och den biologiska mångfalden. Det kallas att vilja äta kakan och ändå ha den kvar.

Strandskyddet är otroligt viktigt för många arters överlevnad. I dag klassas över 4 700 arter som hotade eller nära hotade i den senaste rödlistan. Det är runt 500 arter fler än för fem år sedan. Frågan är vad vi ska göra för att hejda denna utveckling och rädda den biologiska mångfalden, istället för att försämra läget ytterligare.

Naturskyddsföreningen Varberg

ANNONS