Jag tycker att Magdalena Andersson också har ett ansvar för att det inte går så snabbt att betala ut elprisstödet, det var ju hon som hittade på att man skulle använda nätavgiftsmedel, skriver insändarskribenten.
Jag tycker att Magdalena Andersson också har ett ansvar för att det inte går så snabbt att betala ut elprisstödet, det var ju hon som hittade på att man skulle använda nätavgiftsmedel, skriver insändarskribenten. Bild: Janerik Henriksson/TT

Urbota dumt att lova elprisstöd före 1 november

Vilket virrvarr politikerna ställt till med.

ANNONS
LocationHalland||

I stridens hetta under en valrörelse säger politiker ogenomtänkta saker. Det var urbota dumt av Ulf Kristersson att lova elprisstöd före den 1 november.

Magdalena Anderssons regering gav Svenska Kraftnät i uppdrag att före den 15 november lämna förslag till elprisstöd till de som under 2022 varit mest drabbade av höga elpriser. Den 27 oktober presenterade den nya regeringen tillsammans med Svenska Kraftnät ett förslag till elprisstöd. Regeringen sände genast förslaget till energimarknadsinspektionen (EI) för godkännande. EI godkände förslaget dock med vissa förbehåll beträffande företag med mycket hög förbrukning. Regeringen hade ålagt Försäkringskassan (FK) att sköta utbetalningen. FK godtog uppdraget med illa dold förtjusning, eftersom de inte hade bankkonton till alla mottagarna. Nu funderar de på hur i hela världen utbetalningen skall kunna ske till cirka fem miljoner elkunder. Kanske med hjälp av Swedbank, som inte heller har konto för alla, eller via en avi i brevlådan som kostar 100 kronor att lösa in på banken om man kan hitta ett bankkontor som sysslar med mynt och sedlar.

ANNONS

Jag tycker att Magdalena Andersson också har ett ansvar för att det inte går så snabbt att betala ut elprisstödet, det var ju hon som hittade på att man skulle använda nätavgiftsmedel. Jag bara undrar om hon hade kunnat betala ut elprisstödet snabbare än vad som nu kommer att ske och i så fall hur och när. Hennes ”elfakturaakut” verkar konstigt tänkt. Kan regering och riksdag verkligen gå in och ändra privata företags lagliga betalningsrutiner?

”Oj vilket virrvarr politikerna har ställt till med” tycker en gammal, reflekterande elförbrukare.

Göran L

ANNONS