Lars-Åke Erlandsson, Vänsterpartiet Varberg
Lars-Åke Erlandsson, Vänsterpartiet Varberg Bild: Conny Bengtsson

"Underskott ska hanteras oavsett partifärg”

Vänsterpartiet svarar på Bengt Johanssons kritik.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

Vänsterpartiets bluff är värd en Oscar (7/8)

Så snart det dyker upp ett problem så gör Bengt Johansson som han brukar: skyller på Varbergstunneln, Västerport och hamnflytt. Det börjar bli en aning tröttsamt och fantasilöst. Dessutom saknas verklighetsförankring. Fakta är att socialnämnden har en allt för snål budget vilket gör att den ständigt brottas med olika besparingsförslag. Därför tvingas politikerna i nämnden prioritera och använda de resurser de har till sitt förfogande på absolut bästa sätt. De flesta av verksamheterna är lagstadgade, och därmed finns det små möjligheter att spara pengar inom dessa.

Vi har all respekt för den kritik som framförts i och med att även Vänsterpartiet gick med på beslutet om att stänga dagcentralerna på Apelvikshöjd och Tvååker. Beslutet berör ett antal människor negativt, men ställt mot andra smärtsamma besparingsförslag gick Vänsterpartiet med på förvaltningens förslag om att genomföra denna besparing på knappt 2 mnkr. Nämnden har ett prognosticerat underskott om 25 miljoner i år och det ska hanteras oavsett partifärg.

ANNONS

Bengt Johansson borde rikta sin kritik där den hör hemma. Att Varbergs alliansledning inte ger socialnämnden de ekonomiska resurser som behövs för att kunna driva sin verksamhet är bekymmersamt. I sann förloraranda svingar han istället vilt mot ett parti som har ett budgetförslag som stärker välfärden i Varberg och som röstat mot att privatisera kommunens personliga assistans. Att LSS i sin helhet ska privatiseras har han talande nog fått om bakfoten.

Vad gäller till exempel hamnflytten så har den sin egen finansiering och kommer inte att påverka socialnämndens budget mer än i Bengt Johanssons fantasi. Och hade han varit något påläst hade han vetat att Vänsterpartiet som ett konstruktivt oppositionsparti lagt olika förslag på hur vi kan göra Västerport till en socialt hållbar stadsdel.

Lars-Åke Erlandsson (v)

Marie Lindén (v)

ANNONS