Att starta verksamhet på en ö i en fastighet som inte har använts på flera år innebär förstås utmaningar, vilka inte bör kompliceras av oklara ansvarsförhållanden, skriver insändarskribenterna.
Att starta verksamhet på en ö i en fastighet som inte har använts på flera år innebär förstås utmaningar, vilka inte bör kompliceras av oklara ansvarsförhållanden, skriver insändarskribenterna.

Trevligt om entreprenörens ambitioner på Vendelsö blir verklighet

VFAB: Att vara mellanhand är svårförenligt med vårt uppdrag.

ANNONS
LocationVarberg||

Mot bakgrund av den diskussion som ägt rum kring Vendelsö vill vi göra några klarlägganden.

Varbergs Fastighets AB (VFAB) är kommunens fastighetsbolag. Av de direktiv som styr bolaget framgår att huvuduppgifterna är att bygga hus och anläggningar åt kommunen och att förvalta och utveckla fastigheter i kommunal ägo, många av dem med stort kulturhistoriskt värde.

VFAB har ett stort antal viktiga kommunala projekt nu och framöver, som t ex ny gymnasieskola, ny Håstensskola, utbyggnad av Trönningeskolan, ny skola i Tångaberg, förskolor, särskilda boenden samt om-, på- och tillbyggnad Stadshus C. Därutöver har VFAB egna projekt, som t ex fortsatt utveckling av Åkulla frilufts-anläggning, framtiden för Tullhus och Kallbadhus, nästa etapp på Stadshotellet/Asia Spa, byggnaden på hooken, Rotundan i ”Nöjes-parken” och utveckling av Campus. Fokus bör ligga på dessa uppdrag.

ANNONS

Ludvigs gård på Vendelsö ägs av staten genom Naturvårdsverket (NVV). Kommunens serviceförvaltning arrenderar den men bedriver ingen verksamhet. För några år sedan drevs där ett vandrarhem med enkel standard men nu har gården stått tom i några år.

Att starta en process med VFAB på Ludvigs gård skulle innebära att vi går in som mellanhand mellan ägaren staten/NVV och en entreprenör som avser att bedriva krogverksamhet där. Vi anser att det är svårförenligt med det uppdrag bolaget har.

Men, vi tycker det är trevligt om entreprenörens ambitioner kan förverkligas. Att starta verksamhet på en ö i en fastighet som inte har använts på flera år innebär förstås utmaningar, vilka inte bör kompliceras av oklara ansvarsförhållanden. De bör hellre förenklas genom att entreprenören får en direkt relation till ägaren NVV. Kontakt har också förmedlats mellan parterna. Kommunens serviceförvaltning har därvid inget emot att släppa arrendet till entreprenören.

Vendelsö är naturreservat och allemansrätten gäller. För den som sätter värde på naturupplevelsen, så är ön är väl värd ett besök. Om en duktig entreprenör dessutom kan få igång en verksamhet på Ludvigs gård skulle det absolut vara en tillgång och kommunen bör inom ramen för sitt ansvarsområde hjälpa till för att förutsättningarna skall vara så bra som möjligt för detta.

ANNONS

Gösta Bergenheim

ordf. VFAB

Ulla Öhman

styrelseledamot VFAB

LÄS MER:Säg ja till krog på Vendelsö!

LÄS MER:Rädda Vendelsö – en unik miljö!

LÄS MER:Våga satsa på Vendelsö

LÄS MER:Läs på er egen vision om Vendelsö

LÄS MER:Stor miss neka krog på Vendelsö

LÄS MER:Idé om krog på Vendelsö blev nedröstad

ANNONS