Torget är invigt, nu är det upp till Veddigeborna att fortsätta resan

Torgets nya namn har bestämts.

ANNONS
LocationVeddige|

Så har det äntligen skett, efter flera års väntan! En värdig namngivning/invigning av Veddiges nya torg/mötesplats, genomfördes under lördagen d. 16/9 i strålande solsken, i samband med den av SPF-arrangerade ”Kulturdagen” – en fullmatad dag med ett stort antal utställare (20-tal) och flera musikgrupper. Dessutom anlände det färgstarka veteranmoppegänget ”Rumpelösa Moppers”, som pricken över i:et efter sin 3-milarunda, exakt på utsatt tid kl 13.00, inför namngivningen.

Namngivningsceremonin genomfördes därefter planenligt, med tal och bandklippning, inför den månghövdade skaran. Därmed är det fastlagt att Veddiges nya torg/mötesplats skall heta: Örnen.

Namnet har sitt ursprung långt tillbaka i tiden och har en koppling till denna del av Veddige. Här kan nämnas att till och med en av de gamla veteranmopederna var av märket Örnen.

ANNONS

Den stora uppslutningen, med alla glada människor, visar tydligt hur uppskattat arrangemanget var och blomsterprakten på torget gjorde inramningen ändå mer magnifik.

Nu är det upp till oss Veddigebor att ”fortsätta resan” genom att besöka och nyttja torget och se till att det blir den mötesplats det är tänkt att vara.

Sten Unosson

ANNONS