Den som vill bli arbetsterapeut studerar minst tre år på högskola och får legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Den som vill bli arbetsterapeut studerar minst tre år på högskola och får legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Svag löneutveckling för arbetsterapeuter drabbar välfärden

Höga krav och stort ansvar i arbetet.

ANNONS
LocationHalland|

Enligt Saco:s uträkning gör arbetsterapeuter trots sin gedigna utbildning en ekonomisk förlust på sitt yrkesval. I Region Halland är löneutvecklingen så svag att medellönen endast är 32 000 kronor i månaden (2019), trots närmare 20 år i yrket.

Nu har arbetsterapeuter, liksom andra yrkesgrupper inom välfärden, tröttnat. Välutbildade personer i kvinnodominerade välfärdsyrken ska inte behöva acceptera dålig lön.

Den som vill bli arbetsterapeut studerar minst tre år på högskola och får legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Många har också master- eller doktorsexamen och har läst specialistutbildning. Kraven som ställs på en arbetsterapeut är höga och ansvaret i arbetet är stort. Arbetsterapeuten gör dessutom stor skillnad för den enskilda personen, för närstående och för samhället i stort. Tack vare arbetsterapeutiska insatser kan människor bibehålla eller förbättra sin förmåga till vardaglig aktivitet. Arbetsterapeuter ger människor ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

ANNONS

Liksom flera andra kvinnodominerade vårdyrken är arbetsterapeuter klart underbetalda. Den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad arbetsterapeut är under 28 000 kronor per månad och när arbetsterapeuten går i pension är medellönen omkring 35 000 kronor per månad. Inom äldreomsorgen i Hallands kommuner är medellönen 33 730 kronor (2018). Inom Region Halland kommer inte alla ens upp i 33 000 kronor vid pensionering, efter 40 år i yrket.

Få yrkesgrupper utanför välfärdssektorn skulle ens drömma om en så dålig löneutveckling under yrkeslivet.

Välfärdssektorn är mitt uppe i omfattande pensionsavgångar och bristen på arbetsterapeuter är stor, vilket gör att flera arbetsgivare konkurrerar om personalen. Många arbetsterapeuter väljer också att söka arbeten utanför kommuner och landstingen/regioner eftersom lönerna där ofta är högre. På sikt riskerar många arbetsgivare att stå utan personal vilket kommer att drabba välfärden hårt.

Nu vill vi se en generellt höjd lönenivå för arbetsterapeuter och ett slut på de oacceptabelt dåliga karriärmöjligheterna. Vi förväntar vi oss att arbetsgivare i hela Sverige de närmaste åren startar en ambitiös lönepolitisk jämställdhetssatsning för att på så sätt kan vi upprätthålla en trygg välfärd som kommer alla till del.

Ida Kåhlin

Förbundsordförande

Sveriges Arbetsterapeuter

Annika Gunnarsson

Ordförande Hallandskretsen

Sveriges Arbetsterapeuter

Inger Johansson

ANNONS

Lokal ombudsman

Region Halland

Sveriges Arbetsterapeuter

Therese Svanberg

Lokal ombudsman

Hallands kommuner

Sveriges Arbetsterapeuter

ANNONS