Fullmäktige i Varbergs kommun, beslutade enhälligt vid mötet,14/12, att den fortsatta planeringen och utbyggnaden av en ny tågstation i Värö ska inriktas på det södra läget (Limabacka).
Fullmäktige i Varbergs kommun, beslutade enhälligt vid mötet,14/12, att den fortsatta planeringen och utbyggnaden av en ny tågstation i Värö ska inriktas på det södra läget (Limabacka). Bild: Annika Karlbom

Strö inte salt i såren om stationen i Väröbacka

I projektvärlden stöter man på problem under pågående arbete men dessa är till för att övervinnas, skriver Per-Erik Wikström, Aktionsgruppen för pendeltågsstation i Väröbacka.

ANNONS
LocationVäröbacka|

Svar

På ”Snabbtåg kan hota en ny station i Väröbacka”.

I tilläggsavtalet för Varbergstunneln som undertecknades av parterna i februari 2017 ingår att en ny station skall byggas i Väröbacka med målet – trafikstart 2026.

Trafikverket har som del av avtalet gjort utredningar om förutsättningar att bygga en hållplats i vid Västkustbanan i Väröbacka. Enligt utredningarna är det fastställt att en station kan byggas i Limabacka.

Fullmäktige i Varbergs kommun, beslutade enhälligt vid mötet,14/12, att den fortsatta planeringen och utbyggnaden av en ny tågstation i Värö ska inriktas på det södra läget (Limabacka).

På Västkustbanan är det många olika trafikslag som skall samsas och detta ställer krav på exempelvis förbigångsspår där långsamma tåg kan passeras av tåg med högre hastighet.

ANNONS

Västkustbanan mellan Varberg och Kungsbacka är i dag inte speciellt högtrafikerad och kan med god planering och tidtabellsläggning klara en ökad trafikbelastning som en station i Limabacka kommer att utgöra.

Den eventuella höjningen till maximalt 250 km/h på Västkustbanan är direkt kopplad till införandet av ERTMS (nytt signalsystem).

Nuvarande bana klarar redan idag högre hastigheter, rent bantekniskt. Begränsningen ligger i att nuvarande ATC-systemet inte är godkänt för högre hastigheter än maximalt 200 km/h. För att därefter, till stora delar, kunna trafikera banan med hastigheter upp till 250 km/h krävs även andra åtgärder så som t ex växelbyten i huvudspår. Sedan tillkommer det faktum att perronger för resandeutbyte inte får passeras över 200 km/h.

Arbetsmarknaden och miljövänliga persontrafik ställer krav på pendling med tåg. Detta gäller både korta och medellånga avstånd.

Berörda kommuner i Halland har krav från medborgarna att säkerställa att behovet tillgodoses. Behovet finns idag vilket ställer krav på våra politiker att agera kraftfullt. Varbergs kommun har arbetat aktivt för att få till stånd en station i Värö.

Allmänt gäller att om man skall få resultat bör alla jobba aktivt mot samma mål.

HN:s vinkling – Kanske kommer stationen i Väröbacka bara bli en vacker dröm – är att strö salt i såren.

ANNONS

I projektvärlden stöter man på problem under pågående arbete men dessa är till för att övervinnas.

Per-Erik Wikström

Aktionsgruppen för pendeltågsstation i Väröbacka

ANNONS