Se bara framför er alla bäckar och små åar som letar sig fram till Ätran eller Högvadsån med nuvarande 100-meters skydd, skriver debattörerna.
Se bara framför er alla bäckar och små åar som letar sig fram till Ätran eller Högvadsån med nuvarande 100-meters skydd, skriver debattörerna. Bild: Henrik Williamsson

Strändernas nya möjligheter

Skillnaden i de nya bestämmelserna är att nu att Länsstyrelsens roll förändras.

ANNONS
LocationHalland||

Centerpartiet ser med tillförsikt fram emot vad det senaste regelverket kan innebära i praktiken. För oss två skribenter som verkar i områden med många mil stränder som finns det nya möjligheter. Se bara framför er alla bäckar och små åar som letar sig fram till Ätran eller Högvadsån med nuvarande 100-meters skydd. I Falkenbergs kommun finns över 250 sjöar över ett hektar och i Svenljunga kommun finns det över 300! Där man kan utse s.k. strandnära utvecklingsområden (SUO).

Det för tanken tillbaka på de s.k. LIS-områdena som antogs i kommunernas översiktsplaner. Detta regelverk blev tyvärr en papperstiger. Våra länsstyrelser och miljödomstolar tolkade lagtexten hårt och negativt.

ANNONS

Skillnaden i de nya bestämmelserna är att nu att Länsstyrelsens roll förändras. Länsstyrelsen har inget veto vad gäller de små vattendragen utan det sker automatiskt den 1 juli 2022. Endast i särskilda undantagsfall kommer länsstyrelsen kunna återinföra strandskydd i områden med hög skyddsnivå.

Strandnära utvecklingsområden (SUO) kan kommuner inrätta i hela landet, UTAN begränsning i omfattning eller antal, även där det råder utökat strandskydd över 100 m. Tillsammans blir det enklare att kunna bygga vid sjöar och bäckar och att kommunerna får betydligt större bestämmanderätt över hur de vill utveckla strandnära miljöer.

Strandskyddet utmed våra hav anser vi fungerar väl med nuvarande gräns. En annan grundbult i regelverket är att det alltid ska finnas en fri yta för allemansrätten mellan vattenspegeln och tomten. Avståndet avgörs från fall till fall beroende på terrängen. I vissa högexploaterade områden med högt bebyggelsetryck kommer strandskyddet att skärpas, t.ex. runt våra storstäder. Det har vi inget emot, då vi anser det vara ett rättvisekrav att få en mer balanserad lagstiftning som inte straffar landsbygden.

Förslaget som nu ligger på bordet är det största upphävandet av strandskyddet som genomförts sedan strandskyddet infördes 1975. Äntligen ett stort steg i rätt riktning!

Eva Johansson (C)

Svenljunga

ANNONS

Ingemar Johansson (C)

Falkenberg

ANNONS